InterBUS er en forening under Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe (BUS), der består af de uniformerede korps i Gladsaxe. InterBUS er ansvarlig for de uniformerede korps' samarbejde med de tilsvarende organisationer i Gladsaxes venskabsbyer, primært i PAGGS øjemed.
Formand: formand@interbusgladsaxe.dk International Kontaktperson: contactperson@interbusgladsaxe.dk CVR 29716315